Pozývame vás na tréning Ako presadzovať zmeny

Tréning je zameraný na efektívne presadzovanie zmien prostredníctvom aktívneho občianstva, a to buď v podobe občianskej advokácie, čiže snahy presadiť občianske záujmy a meniť verejné politiky, alebo prostredníctvom komunitného rozvoja.

Hlavným zámerom tréningu je:
• Sprostredkovať vedomosti a zručnosti, potrebné pre presadenie vašich podnetov vo verejnom priestore a predstaviť úspešné príklady takejto zmeny,
• vytvoriť priestor na prípravu vlastnej kampane.

V tréningu sa zameriame najmä na príklady z praxe a výmenu skúseností a prácu na vlastných projektoch, pričom konkrétny program bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. Po úspešnom absolvovaní kurzu účastníci získajú certifikát, manuál k téme a zoznam odporúčanej literatúry.
Kurz vedie Zora Pauliniová z PDCS s dlhoročnou trénerskou, aktivistickou i mediálnou skúsenosťou.

Kurz sa koná v dňoch 23.-24.6. od 9:00 do 17:00 v Košiciach (Penzión Grand, Kováčska ulica) s kapacitou maximálne 15 účastníkov.

Viac informácií o kurze a ako sa prihlásiť nájdete tu.

Tento tréning organizujeme v spolupráci s PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia vďaka finančnej podpore z projektu Aktívni občania všade.