Čo by ste robili, keby ste museli odísť do cudzej krajiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom?

Miško potrebuje lieky na posilnenie srdca, ktoré na Slovensku nie sú dostupné. Dáška zasa dôležité rehabilitácie, ktoré jej pomáhajú pri následkoch detskej mozgovej obrny. Tikhoňa trápi cukrovka a Nasťa trpí tikmi zo stresu, ktorý zažila pri úteku z Ukrajiny. Toto sú deti, ktoré na Slovensku hľadajú bezpečný domov. Pretože ten ich im vzala vojna na Ukrajine. Ich mamky sa denne pasujú s výzvami, ktoré poznajú všetci rodičia inak obdarených detí. No okrem toho musia zvládnuť aj to, že sa ocitli v cudzej krajine, bez domova, rodiny a známych. Kto a ako im pomáha zvládnuť takéto náročné situácie? 

Zoznamujeme sa s Halinou, mamkou malého Tikhoňa, ktorý trpí cukrovkou. Po príchode na Slovensko sa snažila viac ako rok získať senzor pre inzulínovú pumpu, bez ktorého by bol život jej syna v ohrození. Bolo to ťažké, lebo senzory dajú len tým ľuďom, ktorí pracujú a majú poistenie. A ja som nikde nepracovala a nevedela som, čo mám robiť,“ zdôveruje sa nám Halina

SPD Komunitné centrum SUSP Michalovce
Halina, mamka 6-ročného Tikhoňa, ktorý trpí cukrovkou.

Na Ukrajine pritom pôsobila ako uznávaná právnička v miestnej župe. Chcela som pracovať, pomáhať, ale nemohla som, pretože na Slovensku neuznali moje právnické vzdelanie ani dlhoročnú prax,vysvetľuje Halina. A tak si mohla nájsť len málo kvalifikovanú prácu za minimálnu mzdu a s flexibilným časom, aby sa pri tom mohla starať o Tikhoňa. Takúto prácu sa jej nájsť nepodarilo: „Na Ukrajine som mohla pracovať 8 hodín denne, pretože so synom mi pomáhala mama a rodina. Tu nikoho nemám. 

Halina od svojho príchodu pomáha svojim krajanom. Veľa času venuje starostlivosti o deti v centre.

Pomoc nakoniec Halina hľadala v Komunitnom centre únie sluchovo postihnutých (SUSP) v Michalovciach, ktoré je dôležitým prvým kontaktom pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine. V centre jej pomohli nájsť pre Tikhoňa odborného lekára, poskytli informácie, ako získať nárok na zdravotné poistenie a pomohli tak senzor zabezpečiť. Centrum jej tiež pomohlo s financovaním tejto pomôcky, ktorú si Halina musela hradiť sama až do zmeny zákona, ktorý ukrajinským občanom uznal nárok na zdravotnú starostlivosť.

Zuzana Michalkova s detmi v centre
Komunitné centrum SUPS organizovalo množstvo aktivít nielen pre deti, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine.
Zuzana Michalkova s detmi v centre
Zuzana Michalková, odborná garantka Komunitného centra na jednom zo stretnutí s deťmi.

Naša kolegyňa, ktorá bola s Halinou na Ukrajine hovorila, že ju tam každý poznal a zastávala tam dôležitú funkciu… Ten život sa jej úplne zmenil, prevrátil…“, hovorí Zuzana Michalková z Komunitného centra a aktuálne stále hľadá riešenia, ako Haline nájsť zamestnanie zodpovedajúce jej vzdelaniu a praxi. Mohla by tak platiť zdravotné poistenie a synovi zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Nepáči sa mi, že degradujeme ženu, ktorá na Ukrajine bola takto vysoko a my ju teraz dáme dole, na úroveň nevzdelaných občanov. Povedzme si, aj v Anglicku je mnoho prisťahovaných inžinierov, ktorí tam robia za strojom, ale bolo to ich rozhodnutie, nikto ich nevyhnal bombardovaním ich domova a ohrozovaním detí… 

SPD Komunitné centrum SUSP Michalovce
Zľava: Halina, Zuzana, Svetlana so svojimi deťmi – Miškom a Nasťou.

Potrebujú lieky na posilnenie srdca

Do centra nedávno prišla požiadať o pomoc aj Svetlana so svojimi deťmi, ktorí žijú v Snine. Miško trpí Duchennovou svalovou dystrofiou. Jeho svalstvo pomaly ochabuje, no Svetlana sa nevzdáva, pravidelne s ním cvičí a zháňa mu lieky na posilnenie srdca, ktoré u nás nie sú dostupné. Miško má pritom veľkú trpezlivosť a dobrú jemnú motoriku. Vyrába nádherné náramky z korálikov. Jeden priniesol aj Zuzane ako darček.

SPD Komunitné centrum SUSP Michalovce
Darček od Miška, ktorý rád robí radosť ľuďom naokolo.

Svetlana sa potýka s viacerými problémami. Byt, v ktorom bývajú, nie je bezbariérový a Miška musí často sama prenášať. Rovnako by si potrebovala nájsť prácu, no Miško potrebuje jej neustálu opateru, preto to nie je možné.     

Jej dcérka Nasťa trpí tikmi zo stresu. Ak začuje hlasný zvuk, pripomenie jej to situácie, keď utekali pred vojnou. „Potrebovala by pomoc psychológa, ale v Snine sme takého nenašli. Dostali sme odpoveď, že všetky programy pre Ukrajincov sa skončili,“ vysvetľuje Svetlana.   

Pre Svetlanu a jej rodinu, rovnako ako pre mnoho ďalších, je bezpečný domov teraz tu, na Slovensku. Domov sa vrátiť nemôžu, pretože im ho zničila vojna. Vojna sa neskončila a potreba pomoci stále pretrváva. 

Svetlana aj napriek ťažkej situácii nestráca nádej na lepší život.

Prečo každé dva týždne cestujú na Ukrajinu? 

Okrem Haliny pomáha centrum mnohým ďalším ženám a deťom z Ukrajiny. Zuzana Michalková nám rozpráva aj o Eugénii, mamke dvojičiek, z ktorých jedno je zdravotne znevýhodnené. Pomoc tejto mamičke a jej deťom si vyžadovala komplexný prístup. Pomohli jej po zdravotnej stránke oslovením logopedičky, rehabilitačnej sestry, ale aj s hľadaním spôsobov, ako v čo najväčšej miere začleniť dcérku Dášku so zdravotným znevýhodnením do vzdelávacieho procesu. Druhej dcérke Poline pomohli s nástupom na základnú školu, ktorú stále navštevuje.    

Eugénia, žiaľ, v Michalovciach a okolí nenašla vhodné rehabilitačné centrum, preto so zdravotne znevýhodnenou dcérkou cestuje každé dva týždne na Ukrajinu do špecializovaného centra, kde s ňou cvičia. Polina zatiaľ chodí do školy a zostáva so svojou tetou v Michalovciach. Podľa slov ukrajinských mamiek je zdravotná starostlivosť na Ukrajine nastavená inak na vyšetrenie nemusia čakať 2 až 3 mesiace ako tu na Slovensku. Ak potrebujú rehabilitáciu, tak im z centier telefonujú, kde a kedy sú voľné termíny. Vrátiť s deťmi domov sa však nemôže. Pochádzajú z Charkova, ktorý bol zničený a nemajú jednoducho kam…

Zuzana Michalkova
Ľudia z komunity vedia, že na Zuzanu sa môžu vždy obrátiť so žiadosťou o pomoc.

„Až stretnutie s Eugéniou ma donútilo zamyslieť sa, čo by som robila, keby som mala zdravotne znevýhodnené dieťa. Máme v okolí vôbec takéto špecializované centrum, kde by mohlo intenzívne cvičiť? pýta sa Zuzana a myslí pri tom na všetkých rodičov s deťmi so zdravotným hendikepom, ktorí musia cestovať za vzdialenými centrami, hľadať financie na liečbu a venovať deťom nepretržitú starostlivosť.   

Komunitné centrum slovenskej únie sluchovo postihnutých (SUSP) v Michalovciach pomáha utečencom a utečenkám pri získavaní nových skúseností či zručností a zároveň vytvára dôležitý priestor, kde sa deti môžu vzdelávať, odbúravať jazykovú bariéru a byť súčasťou komunity. Mnohé z týchto aktivít boli podporené v rámci nášho programu Spolu pre deti. SUSP figuroval ako projektový partner Centra vzdelávania a odbornej pomoci v Modrom Kameni, ktoré získalo grant v programe Spolu pre deti. 

Celkovo sa do aktivít programu Spolu pre deti zapojilo viac ako 5 300 detí z Ukrajiny a viac ako 2 500 detí so zdravotným znevýhodnením. Rôznych vzdelávacích aktivít sa pritom zúčastnilo viac ako 14 000 detí a takmer 12 500 dospelých.   

Viac informácií, zaujímavostí a výsledky programu Spolu pre deti nájdete v tomto článku. 

Za fotografie ďakujeme Dávidovi Hankovi