Do 15. januára sa uchádzajte o podporu programu Spoločne pre región.

V pondelok 26. októbra 2015 sme otvorili ďalší ročník grantového programu spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Spoločne pre región.

Program podporuje svojpomocné a inovatívne riešenia miestnych potrieb, spoluprácu a partnerstvá medzi rôznymi organizáciami v tematických oblastiach bezpečnosti, voľnočasových aktivít detí a mládeže a environmentálnych programov.

V programe nadácia rozdelí 13 500 EUR. O grant v maximálnej výške 2 500 EUR sa do 15. januára 2016 môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. a ich dcérskych spoločností.

Všetky informácie o programe nájdete vo Výzve a v sekcii Spoločne pre región. Informácie Vám radi poskytneme aj na tomas.torok@karpatskanadacia.sk.