Máme radi Ukrajinu

Máme radi Ukrajinu

Darcovská kampaň Máme radi Ukrajinu

Po vypuknutí totálnej vojny na Ukrajine (február 2022) a s ňou spojenej obrovskej utečeneckej krízy v Európe sme cez donio.sk vytvorili fundraisingovú kampaň Máme radi Ukrajinu. Naším cieľom bolo vyzbierať peniaze na pomoc ľuďom, ktorí začali prichádzať na Slovensko a akútne potrebovali potraviny, teplé oblečenie, hygienické potreby, ubytovanie, podporu a mnoho ďalšieho.

Grantový program Máme radi Ukrajinu

Následne sme začiatkom marca otvorili grantový program Máme radi Ukrajinu. Jeho cieľom bolo finančne podporiť organizácie, školy či samosprávy, ktoré pomáhali utečencom na hraniciach a v komunitách východného Slovenska. V roku 2022 sme v ňom prerozdelili 172 247 eur medzi 48 projektov, ktoré sa zamerali na poskytovanie humanitárnej pomoci, ubytovania, pomoci so starostlivosťou o deti, so získavaním prístupu k vzdelávaniu, pri vybavovaní potrebných dokumentov a komunikácii so štátom, so začlenením sa na trh práce a tiež na psychosociálnu pomoc pre vojnou traumatizovaných ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Grantová schéma reagovala na potreby všetkých utečencov, osobitnú pozornosť však venovala zraniteľným skupinám, akými sú matky s malými deťmi, seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, Rómovia či LGBTI+ ľudia. Pomoc sme poskytovali formou administratívne nenáročných grantov, o ktorých sme rozhodovali v týždňových intervaloch. Pomoc takto dostalo 14 000 utečencov a utečeniek z Ukrajiny.

V roku 2023, keď sa mimovládne organizácie, školy a miestne samosprávy začali venovať pomoci utečencom viac systematicky, bola grantová schéma Máme radi Ukrajinu 2.0 otvorená opäť, aby poskytovala väčšie granty na projekty prinášajúce dlhodobú a udržateľnú pomoc odídencom z Ukrajiny. V tomto ročníku sme prerozdelili 80 000 eur medzi 7 projektov  a pomohli tak 1 064 utečencom a utečenkám na Slovensku, z ktorých polovicu tvorili deti. 

Grantový program Máme radi Ukrajinu

Financie na obidva ročníky grantového programu Máme radi Ukrajinu sme vyčlenili z Krízového fondu Karpatskej nadácie, ktorým reagujeme na akútne krízové situácie miestneho, regionálneho či globálneho charakteru. Do tohto fondu putovali aj peniaze z fundraisingovej kampane Máme radi Ukrajinu a financie od donorov a partnerov (viď nižšie).

Scitlivovanie

Dezinformácie a hoaxy šírené prokremeľskou propagandou ovplyvnili aj časť verejnosti mienky na Slovensku, ktorá sa začala stavať proti pomoci utečencom a utečenkám z Ukrajiny. Preto sme sa v rámci našich aktivít zamerali aj na scitlivovanie verejnej mienky a zvyšovanie povedomia o dôležitosti ďalšej solidarity s utečencami. Vytvorili sme množstvo obsahu na našich sociálnych sieťach, písali články, poskytovali rozhovory a tiež produkovali a uverejnili videodokumenty a podcasty a oslovili sme tak 338 432 užívateľov (užívatelia sociálnych sietí, diváci, čitatelia).

Video Z vojny do raja mapuje príbeh mladej ženy Olhy Kalinenko, ktorá musela utiecť z bombardovaného Kyjeva, aby ochránila svoju malú dcéru a začala žiť život v úplne neznámej krajine a bez manžela. Časom sa k nej pridala aj sestra Anastasia a dostali sa až do malej dedinky v Slovenskom raji, kde našli nové priateľstvá s domácimi obyvateľmi. Video ukazuje náročné časy, ale aj krásne momenty a svedectvá 🢃

Kratšiu verziu videa si môžete pozrieť TU

Video zachytáva prácu a fungovanie Ukrajinsko-slovenského HUBU v Kežmarku (projekt podporený cez grantový program Máme radi východ), potreby utečencov žijúcich v meste Kežmarok, ale aj ich prínos pre domácich obyvateľov 🢃

Ženy neprišli na Slovensko za lepším životom, odišli z Ukrajiny kvôli bezpečiu svojich detí a chcú im tu vytvoriť priestor, kde nájdu pokoj, radosť a nebudú stále myslieť na otca a vojnu. Victorya Bondarenko prišla na Slovensko už v roku 2018 a po vypuknutí vojny vytvorila v Košiciach centrum pre matky z deťmi z Ukrajiny. V prvom krátkom videu rozpráva príbeh mnohých ukrajinských rodín, ale aj tej svojej a v druhom videu hovorí o dôležitých aktivitách centra Radosť 🢃

Organizácia Ženský algoritmus vytvorila projekt Women2women (podporený cez grant. program Máme radi Ukrajinu), aby pomohla ženám z Ukrajiny nájsť si na Slovensku prácu, získať nové skúsenosti i vedomosti a vytvoriť silnú podporujúcu komunitu 🢃

Rozhovor s Reginou Loviškovou odhaľuje traumu, ktorú prežívajú utečenci a utečenky z Ukrajiny, a o arteterapii, ktorá im túto traumu pomáha spracovať (ale aj iným ľuďom, ktorí prežívajú traumu a emocionálny stres). Článok bol publikovaný na online spravodajskom portáli aktuality.sk 🢃

Partneri a podporovatelia programu Máme radi Ukrajinu a scitlivovacích aktivít