Skutočne spoločne 4.0 (Počas vojny)

Skutočne spoločne 4.0 (Počas vojny)

Vojna na Ukrajine prináša veľké utrpenie a milióny ľudí preto museli opustiť svoje domovy. Mnohí utiekli do zahraničia, ale sú aj takí, ktorí si to nemohli dovoliť a zostávajú v západných regiónoch Ukrajiny. V tomto období je vzájomná pomoc a podpora dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Program Skutočne spoločne je iniciatíva, ktorá spája sily troch sesterských Karpatských nadácií – na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajine. Štvrtý ročník programu nadväzuje na prechádzajúce a jeho cieľom je posilniť a podporiť mimovládne neziskové organizácie na Ukrajine, ktoré sú v prvej línii pomoci ľuďom postihnutých vojnou. Je dôležité, aby dokázali efektívne pomáhať a aby sa z nich stali dlhodobo udržateľné centrá, ktoré budú schopné pomáhať aj po skončení vojny, keď sa začne proces obnovy krajiny. 

Program Skutočne spoločne ponúka okamžitú pomoc cez grantovú podporu 10 vybraným mimovládnym neziskovým organizáciám na Ukrajine, ktoré zastrešujú humanitárnu a inú pomoc pre vnútorne presídlených ľudí, vytvárajú komunitné programy (workshopy, vzdelávacie eventy, podujatia) pre deti, dospelých, seniorov či ľudí so zdravotným aj sociálnym znevýhodnením. Finančná podpora z grantu pokryje najnaliehavejšie potreby miestnych ľudí a tiež pomôže so stabilizáciou vybraných organizácií, ktoré to v záujme zachovania a zvyšovania kvality ich práce akútne potrebujú.

Spomínané organizácie získajú vďaka programu aj dlhodobú podporu prostredníctvom odborného vzdelávania a mentoringu. Vzdelávanie sa zameria na oblasti strategického manažmentu, organizačnej odolnosti, získavania finančných zdrojov na národnej aj medzinárodnej úrovni, rozvoja digitálnych zručností, manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, ale aj ochrany práv detí a zraniteľných skupín.

Každá podporená organizácia z Ukrajiny bude prepojená so skúsenou organizáciou zo Slovenska alebo Maďarska, ktoré sa venujú podobným aktivitám či témam. Tie budú pôsobiť ako mentori počas 9 mesiacov a deliť sa o svoje skúsenosti a zručnosti. Pomôžu tak mentorovaným organizáciám z Ukrajiny s napredovaním, zvyšovaním expertízy, budovaním kapacít a nastavovaním strategických plánov pre vlastný rozvoj. Zástupcovia týchto mimovládnych neziskových organizácií z Ukrajiny tiež absolvujú študijnú cestu na Slovensko a do Maďarska, aby sa mohli stretnúť s úspešnými organizáciami, dozvedieť sa viac o tom, čo im v rozvoji pomáha a v neposlednom rade získať cenné kontakty.

Skutočne spoločne nie je len program. Je to symbol solidarity, spolupatričnosti a kľúčovej úlohy občianskej spoločnosti a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa v časoch vojny stávajú ešte dôležitejšie pre celú spoločnosť. Silné organizácie, ktoré vedia kam smerujú, vyvíjajú sa s meniacim sa svetom a dokážu svoju prácu dlhodobo a udržateľne rozvíjať, dokážu najkvalitnejšie pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí v núdzi.

Program Skutočne spoločne realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Karpatskou nadáciou Maďarsko a Karpatskou nadáciou Ukrajina vďaka finančnej podpore Fondation de France od januára 2024 do júna 2025. 

Karpatská nadácia Slovensko
Karpatská nadácia Ukrajina
Karpatská nadácia Maďarsko