Scitlivovacie aktivity

Scitlivovacie aktivity

Ľudia, ktorí sa narodia do generačnej chudoby, majú obmedzené vyhliadky na úspešný a plnohodnotný život. Pretože chudobné a málo podnetné prostredie negatívne vplýva na ich detstvo a neskôr aj dospelosť. V chudobnom prostredí sa totiž prioritne rieši nedostatok jedla, pitnej vody, dreva na kúrenie či oblečenia. V týchto podmienkach je náročné myslieť na vzdelanie, hry či osobný rozvoj. A ak nám chýbajú potrebné podnety v detstve, vzdelanie či podpora nášho rozvoja, tak šance na úspech v živote sú oveľa menšie.

Nikto pritom nemôže za to, že sa narodí do chudobného prostredia. A keď aj vynakladá nemalé úsilie, aby sa z neho vymanil, bez pomoci z vonku je to veľmi náročné a niekedy nemožné. Osudy ľudí v núdzi pritom vplývajú na celú spoločnosť. Pretože spoločnosť je taká silná, aký silný je jej najslabší článok. A je na nás, či chceme, aby našu spoločnosť tvorilo čo najviac silných jednotlivcov, alebo jednotlivcov odkázaných na sociálny systém.

Aby sme to dosiahli, je dôležité, aby sme všetci chápali ako generačná chudoba ovplyvňuje príležitosti a životy ľudí, ale aj to, že vďaka cielenej a kvalitnej podpore a vzdelávania sa situácia môže zmeniť.

Preto realizujeme rôzne scitlivovacie aktivity:

Podujatia Svet žien 🠋

Podujatia Živé knihy na stredných školách 🠋

Prostredníctvom prednášok, osobných rozhovorov a interaktívnych hier sa stredoškoláci dozvedajú o výzvach, problémoch, ale aj o úspechoch ľudí z chudobných rómskych komunít. Vďaka priamym rozhovorom s nimi sa môžu vcítiť do ich situácie a začať na ňu inak nazerať.

Rozhovor s Bernadetou Kurešovou, fundraiserkou a projektovou manažérkou občianskeho združenia Detstvo deťom, ktoré dlhodobo podporujeme 🠋

Rozhovor so Štefanom Nátherom, držiteľom ocenenia Biela vrana a zakladateľom občianskeho združenia Nádej deťom v Banskej Bystrici 🠋

Video, ktoré odpovedá na otázky: Sú investície v ranom veku skutočne dôležité? Čo patrí ku kvalitnej ranej starostlivosti a ako raná starostlivosť vpláva na vývoj mozgu?🠋

Krátky film o Rómoch a rómskych komunitách (2018), ktoré sa snažia vylepšiť svoju situáciu🠋

Práca so zamestnávateľmi

Výzvy ľudí, ktorí žijú v generačnej chudobe, sa netýkajú len ich osobného života. Ovplyvňujú ich aj rôzne zle nastavené systémové procesy zo strany štátu či zamestnávateľov. Aj preto dlhodobo nastavujeme spolupráce a komunikáciu so samosprávami a zamestnávateľmi. V rámci tejto témy sme organizovali konferencie s odborníkmi či podujatie Okrúhly stôl 🠋