Máme nulovú toleranciu k sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu

V Karpatskej nadácii máme nulovú toleranciu k akémukoľvek sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Je pre nás dôležité, aby sme pre ľudí v zraniteľnej situácii, ktorým pomáhame, spoločne vytvárali bezpečné prostredie a predchádzali akýmkoľvek formám zneužívania, vrátane sexuálneho.

Na základe Politiky ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (POSVZ) sa zaväzujeme poskytnúť pomoc a ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním všetkým zraniteľným osobám zapojeným do našich programov, ako aj projektov, ktoré podporujeme.

Považujeme za neprijateľné, aby pracovníci nadácie, našich partnerov alebo nami podporených organizácií zneužili svoju moc a postavenie a akýmkoľvek spôsobom podmienili alebo odopreli poskytnutie pomoci jej príjemcom. O to viac v prípade, pokiaľ poskytujú služby a podporu ľuďom v zraniteľnej situácii.

Celé znenie našej Politiky ochrany pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (POSVZ) si môžete prečítať tu.

Podpora pre našich partnerov a podporené organizácie

Pre našich programových partnerov a organizácie, ktoré finančne podporujeme, poskytujeme poradenstvo v oblasti predchádzania a riešenia incidentov súvisiacich so sexuálnym vykorisťovaním alebo zneužívaním a porušovaním práv detí

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom takéhoto incidentu/ov, kontaktujte nás jedným zo spôsobov uvedených nižšie:

Pripravili sme pre vás letáčiky, ktoré informujú prijímateľov služieb a pomoci o nulovej tolerancii voči sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Rovnako v nich nájdu informácie o tom, ako môžu nevhodné správanie pracovníkov nadácie ako aj pracovníkov našich partnerov / prijímateľov finančnej podpory nahlásiť. Letáčiky sú k dispozícii v slovenskom, rómskom a ukrajinskom jazyku a môžete si ich stiahnuť tu. Odporúčame, aby ste ich vytlačili a vyvesili v priestoroch, kde pracujete so zraniteľnými skupinami v rámci našej spolupráce.

letáčik POSVZ