Natália Príhodová

Natália Príhodová

Vyštudovala sociálnu prácu na filozofickej fakulte UNIPO a už počas štúdia sa venovala problematike rómskych komunít.

Pracovala prioritne v neziskovom sektore (Člověk v tísni – dnes Človek v ohrození, Poradňa pre občianske a ľudské práva a iné…), ale aj v štátnej správe (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity). Venovala sa najmä rómskym ženám (podpora žien, ich aktivizmu a ochrane pred diskrimináciou) a vzdelávaniu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Natália absolvovala rôzne vzdelávacie kurzy, napr. Tréning trénerov/facilitácia (PDCS), Obchodovanie s ľuďmi (IOM), Násilie páchané na ženách (Fenestra) či Akreditovaný výcvik supervízie. Okrem toho, že pracuje ako manažérka programu UPre ženy, pôsobí aj ako supervízorka.

Pozrite si krátke video, v ktorom Natália hovorí, prečo sa venuje rómskej tematike 🡓🡓🡓