Adriana Petrušková

Adriana Petrušková

V Karpatskej nadácii začínala ako stážistka a po veľkej vzájomnej spokojnosti sa ujala pozície projektovej asistentky.

Aďka študuje posledný ročník na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika na Fakulte verejnej správy, študijný odbor Európska verejná správa.

Zaujíma ju neustály rozvoj a učenie sa nových vecí. Rada sa venuje čítaniu kníh a grafike, pretože to považuje za zdroj zábavy a prostriedok na rozvíjanie vlastnej tvorivosti. Aj preto sa v práci pre nadáciu našla.

Každý deň v nadácii prináša nové výzvy a riešenia, na ktoré neexistujú učebnicové odpovede. Vďaka tomu má pocit, že sa neustále posúva vpred. Naučila sa pracovať v skvelom tíme a dostala možnosť prispievať svojou prácou k niečomu, čo má vyšší zmysel. Nikdy neverila, že sa jej to podarí už počas štúdia.