Katka Ďurovková

Katka Ďurovková

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, počas štúdia organizovala 3 ročníky veľtrhu pracovných príležitostí Národné dni kariéry.

Po štúdiu žila rok v Kolumbii a pracovala tam ako učiteľka angličtiny.

Šesť rokov pracovala v organizácii Človek v ohrození, z toho 4 roky mala na starosti projekt podpory neformálneho vzdelávania na Kube. Niekoľko rokov bola tiež súčasťou organizačného tímu Festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet.

Okrem toho, že Katka pracuje ako koordinátorka programu MyMachine Slovakia, organizuje v Šamoríne vedomostný kvíz Dumanica a pôsobí v Rade rodičov miestnej základnej školy. Katka má dve deti.