Nora Čéplőová

Nora Čéplőová

Vyštudovala Fakultu verejnej správy na UPJŠ v Košiciach. Pracovala ako odborný radca na okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, neskôr aj v IBM ako podpora projektového manažmentu. Vďaka týmto skúsenostiam si prešla od štátnej správy cez súkromný sektor až do neziskovej oblasti.

Aktuálne pracuje v Karpatskej nadácii ako senior manažérka grantových programov. Zaujíma sa o témy vzdelávania v ranom veku, inklúzie a tiež alternatívnych prístupov k vzdelávaniu.

Má syna Filipka a veľmi rada pracuje s ľuďmi, cestuje a smeje sa. 

Pozrite si video, kde Norika hovorí, ako môže byť náročná práca zároveň aj zábavnou 🡓🡓🡓