Andrea Azari

Andrea Azari

Andrea študovala na Technickej univerzite v Košiciach. Svoju kariéru začala ako projektová koordinátorka na UPJŠ v Košiciach a následne takmer desať rokov pracovala pre Mesto Košice ako referentka pre projekty.

Neskôr pracovala v súkromnej sfére ako projektová manažérka v prekladateľskej a tlmočníckej agentúre. Po skúsenostiach z oblasti školstva, verejnej správy aj súkromného sektora cítila potrebu realizácie a angažovanosti v neziskovej oblasti.

Aktuálne pracuje v Karpatskej nadácii ako senior manažérka grantových programov. Veľmi ju teší, keď sa skvelé myšlienky vďaka projektom stávajú realitou a pomáhajú pri rozvoji východného Slovenska. Zaujíma sa o inklúziu v bežnom živote i na školách, rozvoj v sociálnej oblasti, vzdelávanie.

dvoch synov a dcéru, rodina teda zaberá takmer všetok voľný čas. Rada cestuje, stretáva sa s ľuďmi a trávi čas s rodinou.

Andrea