Adriana Drugová

Adriana Drugová

Študovala bakalárske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a následne magisterské na Aarhus University v Dánsku.

Po návrate z Dánska sa prihlásila do programu Teach for Slovakia a 2 roky učila deti z marginalizovanej rómskej komunity v Huncovciach.

Potom začala pracovať ako mentorka omamy pre Cestu von.

Školenia v Teach For Slovakia a Ceste von a samotná práca v teréne jej pomohli pochopiť aktuálnu situáciu Rómov na Slovensku a tiež jej príčiny v minulosti. To všetko ju priviedlo až k práci v Karpatskej nadácii, kde manažuje Program rozvoja rómskych komunít. Okrem toho vedie vzdelávací program Hrdinovia internetu, ktorý pomáha pedagógom venovať sa téme digitálnej bezpečnosti a občianstva na základných školách.