Dominika Franeková

Dominika Franeková

Má pracovné skúsenosti z rôznych odvetví, od medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej IT služby až po marketing a projektový manažment.

Vyštudovala anglický jazyk, sociológiu a gender studies ako aj personálny manažment a organizačný rozvoj na MU v Brne.

Dominika je chameleón, trochu organizovaná a trochu kreatívna žena, ktorá má rada dokončené všetky úlohy načas a v čo najlepšej kvalite. Je hrdá na to, že si buduje veľmi dobré vzťahy s kolegami aj partnermi organizácie.

Veľmi rada používa rôzne nové technologické nástroje a skúma, ako by sa dali veci ešte vylepšiť. Dominika má dve deti.