Laura Dittel

Laura Dittel

Väčšinu svojho profesionálneho života strávila Laura v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 28 rokov pracuje v Karpatskej nadácii, ktorú posledných 15 rokov riadi.

Laura študovala na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, kde sa zamerala predovšetkým na regionálno-rozvojové témy a tému spoločenskej zodpovednosti firiem v podmienkach východného Slovenska. V rokoch 2014 a 2015 získala Fulbrightove štipendium (Hubert Humphrey Fellowship), v rámci ktorého absolvovala rok na prestížnej Maxwell School for Citizenship and Public Affairs Univerzity v Syrakúzach (USA, NY). Zamerala sa tam predovšetkým na riadenie mimovládnych organizácií, prácu medzinárodných MVO a riešenie konfliktov.

Časť svojho pobytu v USA strávila na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone DC, kde spolupracovala na realizácii niektorých programov.

Bola a je súčasťou rôznych správnych a poradných rád a stále sa venuje aktívnemu občianskemu aktivizmu a mobilizácii ľudí smerom k vyššej osobnej zodpovednosti za budúcnosť.

Pozrite si video, kde Laura hovorí, prečo je Karpatská nadácia ako jej dieťa 🢛🢛🢛