Výzva Máme radi Ukrajinu 2.0

Podporíme organizácie na východnom Slovensku pri poskytovaní pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom na Slovensko. Poskytovaná pomoc musí mať charakter humanitárnej alebo integračnej pomoci, a teda reakcie na stav núdze spôsobenej mimoriadnou udalosťou.

Aktuálny stav výzvy

Uzatvorená

Ciele a krátka história

Podmienky a kritéria

V minulosti boli podporení