Hľadáme nových členov tímu!

Karpatská nadácia obsadzuje 2 nové pracovné pozície:

1. PROGRAMOVÝ MANAŽÉR/KA

Náplň práce

 1. Manažment a administratíva zvereného programu, komunikácia a úzka spolupráca s partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane ich vyhlasovania, technickej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií ako aj prípravy a riadenia hodnotiaceho procesu. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Monitoring, evaluácia a dokumentácia podporených projektov a komunikácia výsledkov programu. Príprava hodnotiacich správ podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.
 4. Zabezpečenie publicity programu najmä prostredníctvom webovej stránky, ale aj tlačových správ, blogov, článkov.

Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie, angličtina na dobrej úrovni slovom i písmom a užívateľská úroveň MsOffice.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania primeranej administratívy. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe a skúsenosti s projektovým manažmentom.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v anglickom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Programový manažér – výberové konanie“).

2. FINANČNÝ KONTROLÓR/KA

Náplň práce

 1. Spolupráca pri spracovaní dokumentov (výziev) týkajúcich sa finančnej oblasti programu, komunikácia a úzka spolupráca s programovým manažérom, partnermi programu a hodnotiteľmi.
 2. Realizácia grantových výziev vrátane technickej finančnej kontroly došlých žiadostí, triedenia uchovávania a spracovávania informácií. Príprava grantových zmlúv a kontrola ich plnenia vrátane kontroly priebežných a záverečných finančných správ, kontroly na mieste a priebežnej komunikácie s konečnými prijímateľmi. Vedenie evidencie o projektoch, spracovanie finančných štatistík a podkladov podľa požiadaviek.
 3. Technická asistencia pre žiadateľov a konečných prijímateľov najmä formou konzultácií. Organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít/workshopov pre organizácie pôsobiace najmä vo vidieckych a znevýhodnených regiónoch.

Požiadavky:

 1. Vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, vyššia užívateľská úroveň MsOffice a expertná úroveň používania MsExcel, znalosť zákona o účtovníctve.
 2. Orientácia na cieľ, samostatná aj tímová práca, precíznosť a dodržiavanie termínov, flexibilita, invencia a kreativita ako aj schopnosť zvládania zložitých administratívnych procesov. Komunikačné schopnosti (ústne aj písomne) a ochota pomáhať.
 3. Dobrá orientácia v téme sociálnej inklúzie, znevýhodnených skupín a komunít.

Vítaná je orientácia v neziskovom sektore a verejnej správe, skúsenosti s finančným manažmentom projektov a angličtina.

Ponuka:

Termín nástupu: august 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Miesto výkonu práce: Košice

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: júl 2017

Výhody:

 • flexibilita pri plánovaní vlastného času
 • priateľské prostredie pre prácu
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi a možnosť učiť sa nové veci
 • zmysluplná a kreatívna práca na projektoch pomáhajúcich ľuďom najmä na východnom Slovensku

Nevýhody:

 • nárazová záťaž a tempo pred uzávierkami
 • potreba učiť sa rýchlo a zvládať väčšie množstvo úloh naraz

V rámci tohto výberového konania hľadáme kandidáta/ku na novú pracovnú pozíciu na 5-ročný program. Práca je vhodná aj pre absolventa ochotného/ú sa učiť. Vybraný/á kandidát/ka bude pracovať na základe mandátnej zmluvy (živnosť). Vodičské oprávnenie a vlastné auto je výhodou.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 6. júla 2017:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci doterajšie skúsenosti s dôrazom na popísané požiadavky (rozsah max. 2 strany)
 • Štruktúrovaný profesný životopis v slovenskom jazyku

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: katarina.novotna@karpatskanadacia.sk do 6. 7. 2017 (predmet e-mailu – „ACF – Finančný kontrolór – výberové konanie“).