Odštartovali sme 7. ročník Karpatskej vandrovky a pokorili hranicu 100 účastníkov!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Na štarte sa zišlo rekordných 102 zaregistrovaných účastníkov. O 5:00 vyštartovali z Kúpeľov Štós tí, ktorí sa odhodlali zdolať 50 km trasu. Na Chate Erika, pod Kojšovskou hoľou sa k nim pridali ďalší, ktorí si tohto roku trúfli len na 25 km.

Do Fondu Karpatskej vandrovky pribudlo 10 200 Eur. Tie budú v nasledujúcom roku použité na realizáciu verejne prospešných projektov zameraných na zlepšenie kvality života na východnom Slovensku. Vyzbierané finančné prostriedky podporia projekty zamerané na zdravý životný štýl a komunitné aktivity neziskových organizácií v regióne. Výzva na podávanie projektov bude vyhlásená v marci 2017 a o ich podpore rozhodnú darcovia.

dav
Viac o darcovskom pochode Karpatskej nadácie čítajte na www.karpatskavandrovka.sk alebo na FB.

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.