Spoznajte, utužte a naštartujte svoje kreatívne tímy!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Projekt Generation 2020 spája nadšencov kreatívneho vnímania sveta okolo nás.

Kick-off meeting sa uskutočnil 24. – 25. júla 2016 v ateliéri Woont, v Košiciach s programom v prílohe.

Aktuálne informácie a fotografie zo stretnutia nájdete na FB.

Kick-off Gen2020

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.