2% z dane new

2% z dane new

Z vašich 2 % z dane z príjmu pomáhame východnému Slovensku v oblasti vzdelávania, podporujeme aktívnych ľudí s realizáciou ich nápadov, prebúdzame spiace doliny, jednoducho robíme z východného Slovenska lepšie miesto pre život. 

Záleží nám na ľuďoch a na regióne, v ktorom žijeme.

Ako poukázať % z dane?

Zamestnanci a zúčtovanie dane robí zamestnávateľ

1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť výšku zaplatenej dane a vypočítať:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3. Stiahnite si Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane TU.

4. Do Vyhlásenia napíšte:

a) Vaše údaje

b) sumu 2 % (resp. 3 %), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2022 XXX – do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.2

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2021 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:

a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2 % z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 31995420 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Karpatská nadácia
Sídlo (ulica): Letná
Súpisné číslo: 27
PSČ: 04001 
Obec: Košice
Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Právnické osoby

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1 % z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0 % z dane

b) 2 % z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.

2. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1 % alebo 2 % z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 31995420 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Karpatská nadácia
Sídlo (ulica): Letná
Súpisné číslo: 27
PSČ: 04001 
Obec: Košice

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Adresu si nájdete TU. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

***Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Ďakujeme za Vašu podporu!

Súhrn dôležitých časových lehôt a viac informácii nájdete tu.

Potrebné tlačivá na stiahnutie pre rok 2022 

Karpatskú nadáciu ako oprávneného prijímateľa percent z dane z príjmu každoročne registruje bez nároku na honorár notárka Mgr. Martina Sobinkovičová. Za podporu pani notárke ďakujeme.