Blokový grant švajčiarskeho finančného mechanizmu udelil ďalšiu podporu.

V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.V 2. výzve na predkladanie návrhov Malých projektov je schválených spolu 12 Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Blokový grant švajčiarskeho finančného mechanizmu udelil ďalšiu podporu. Read More »