Karpatské momenty 1 / 2013

Ponúkame Vám nové vydanie Karpatských momentov, tento rok v celkom novej podobe.