Pozývame vás na workshop o verejných zbierkach.

Karpatská nadácia organizuje v utorok 23. apríla seminár o verejných zbierkach pre organizácie, ktoré majú záujem touto formou získavať finančné prostriedky na svoje kampane alebo aktivity.