Pripomienka! Uzávierka podávania projektových žiadostí.

V pondelok 15. januára 2018 končí možnosť uchádzať sa o finančnú podporu z 2. grantových programov: Spoločne pre región a Getrag pre región.

Pripomienka! Uzávierka podávania projektových žiadostí. Read More »