Náš program ITrampolína pre všetkých získal Národnú cenu kariérového poradenstva

Sme nesmierne hrdí, že náš vzdelávací program ITrampolína pre všetkých, zameraný na podporu integrácie ľudí s telesným postihnutím do pracovného prostredia v IT sektore získal Národnú cenu kariérového poradenstva.