Aj Dobšinský by závidel…

V rožňavskej knižnici si vytvorili Svet rozprávok, fantázie a dobrodružstiev.

Taký je názor projektu, v rámci ktorého pracovníci knižnice, čitatelia a ďalší dobrovoľníci skrášlili a zútulnili priestory knižnice. Podarilo sa rozšíriť knižničný fond o desiatky nových knižiek najmä pre detských čitateľov. Priestory knižnice sa premenili na farebnú krajinu, v ktorej jednu zo stien zdobí grafitová maľba od mladých umelcov. Zútulnenie priestorov bolo iba začiatkom. Aj zrekonštruované bábkové divadielko prispelo k tomu, aby sa v knižnici odohrávalo ešte viac pestrých a rozprávkových aktivít najmä pre deti a mládež a budoval sa tak ich pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Zakliate kráľovstvo, tvorivé dielne i stretnutie na tému rozprávka a rozprávkári, aj tieto aktivity boli súčasťou projektu, ktorý bol realizovaný v rámci grantového programu Otvorená knižnica.