Konal sa prípravný workshop projektu Využi šancu!

V utorok 26. marca sme zorganizovali prípravný seminár – workshop pre študentov a neziskové organizácie – účastníkov programu dobrovoľníckej stáže v projekte Využi šancu!.

Na workshope sa študenti a organizácie zoznámili a lepšie spoznali pred začiatkom spoločnej práce počas stáže a predstavili sa aj ostatným spoluúčastníkom projektu. Karpatská nadácia odprezentovala celý projekt a jeho jednotlivé aktivity, ako aj zásady internej komunikácie v organizácii.

Študenti strávia apríl a máj v neziskových organizáciách ako dobrovoľníci zapojení do realizácie programov alebo administratívnych činností. Prax študentom poskytne praktické pracovné skúsenosti v takej oblasti, ktorá ich zaujíma alebo ktorej by sa chceli venovať v rámci svojej budúcej kariéry. To bude pre nich prínosom, keď sa po ukončení štúdia ocitnú na trhu práce.

Program študentom ponúka aj dôkladné oboznámenie sa s prácou a fungovaním neziskových organizácií. Počas dvoch mesiacov budú študentov v organizácii podporovať pridelení mentori.
Okrem dobrovoľníckej práce sa študenti zúčastnia na niekoľkých neformálnych aj odborných podujatiach realizovaných v rámci tohto projektu.

Projekt Využi šancu! chce prispieť k zlepšeniu šancí kvalifikovaných mladých ľudí bez pracovných skúseností na trhu práce.

Karpatská nadácia projekt realizuje s podporou Európskej únie, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a z vlastných zdrojov.