Ako šport a hry zmierňujú traumy a spájajú

Pri hre sa deti uvoľnia, nemyslia na každodenné problémy a minulosť a postupne nachádzajú duševnú aj telesnú rovnováhu. Práve preto sa v Skalici rozhodli pomôcť deťom z rôznych prostredí nájsť si kamarátov a začleniť sa do komunity. To všetko pomocou športu a hier.

Materskú školu Skalica a jej dve pracoviská (Dr. Clementisa a Hviezdoslavova) navštevuje niekoľko detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine. Aj pre ne sa v Skalici rozhodli vytvoriť projekt Spolu bez bariér zameraný na pravidelné športové a herné aktivity.

Športová aktivita totiž motivuje deti nielen k pohybu či orientácii v priestore, ale aj k pochopeniu pravidiel hry. Učí ich zároveň prehrávať, čo je v živote nepochybne veľkou výhodou. A ak deti zažijú úspech, pomôže im to k dosiahnutiu harmónie, o to viac, ak práve prežívajú ťažké obdobie alebo sa necítia prijaté.

deň detí bez bariér skalica, šport

Prepojili deti z celého mesta

Materskej škole sa tak darí prepájať deti z rôznych prostredí – deti, ktoré ju navštevujú s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením z DSS Zelený Dom Skalica, klientov OZ MIKÁDO SKALICA, deti z Centra pre deti a rodinu Skalica, SŠMŠ Skalica a deti z CVČ Skalica. Do aktivít projektu zapojili viac ako 140 detí.

Medzi zapojenými deťmi so znevýhodnením sú deti s poruchami autistického spektra, Aspergerovým syndrómom, deti s oneskoreným vývinom, s Downovým syndrómom, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti z Ukrajiny, ktoré k nám utiekli pred vojnou a zažili pri tom rôzne traumy. Zároveň sa ocitli v neznámom prostredí, kde sa hovorí neznámym jazykom, a s tým sa musia denne pasovať.

Jana Jurášová, riaditeľka Materskej školy Skalica si spomína na príbeh ukrajinského dievčatka, ktoré utieklo z ostreľovanej oblasti Dnepru. Po príchode do ich materskej školy imitovalo výbuchy a útek do bunkra, kreslilo padajúce bomby… Práve vďaka vnímavému individuálnemu prístupu, relaxačným a dychovým cvičeniam, hre na kalimbe, arteterapii s využitím rôznych výtvarných techník postupne pomohli odbúrať jej strach a negatívne spomienky. Dnes už dievčatko neprežíva úzkosť, je opäť veselé, našlo si priateľov a naučilo sa plynule po slovensky.

Deň detí bez bariér

Súčasťou projektu bolo aj podujatie Deň detí bez bariér, ktoré sa konalo 16. júna 2023. Na ňom sa stretli všetky deti a na rôznych stanovištiach sa dosýta vyhrali. Pridali sa aj dobrovoľní hasiči, mestská a dopravná polícia zo Skalice a nechýbali ani dobrovoľníci a tréneri zo športových klubov, ktorí deti vedú k športu počas celého trvania projektu.

Fotografie tohto dňa si môžete pozrieť nižšie v galérii.

Vďaka grantovému programu Spolu pre deti sme projekt Spolu bez bariér, podporili sumou viac ako 28 tisíc eur.

Prostriedky získané z grantového programu použila Materská škola Skalica okrem organizácií podujatí aj na zakúpenie materiálneho vybavenia relaxačnej zóny, sedacích vakov či maňušiek pre divadielko a rovnako umelého trávnatého povrchu a športového náradia, aby sa športom mohli venovať celoročne.

Foto: Katarína Orešanská