Projekt Nový film, podporený v minulom, 5. ročníku grantového programu.

8 nových podporených projektov

V šiestom ročníku grantového programu Karpatskej nadácie a spoločnosti T-Systems Slovakia, „T“ for all, all for „T“ sme podporili 8 projektov sumou 20 300 EUR.

8 nových podporených projektov Read More »