Spísali sme bariéry a odporúčania pre zamestnávanie žien zo znevýhodneného prostredia

V rámci nášho programu UPre ženy a podujatia so zamestnávateľmi sme identifikovali bariéry, ktoré bránia Rómkam zo znevýhodneného prostredia nájsť si, získať a hlavne udržať si prácu. Tieto bariéry a odskúšané riešenia sme spísali do dokumentu, ktorý pomôže najmä zamestnávateľom a relevantným štátnym inštitúciám.