Cez grantový program Sila komunity podporíme týchto 6 projektov

Program podporuje aktívne komunity či dobrovoľnícke spolupráce a motivuje ľudí, ktorí rozvíjajú východné Slovensko, predovšetkým vidiek. Do ostatného ročníka sa prihlásilo 46 projektov, odborná komisia vybrala týchto 6.
  1. OZ V Prepojení – Rodinný festival v Detskom lesnom klube Rozmarín (Košice)
  2. BIKE KLUB Brezovica – Bicykluje celá rodina (Brezovica)
  3. Informačný a vzdelávací inštitút – Byť EKO je in (Nižný Hrušov)
  4. Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov – Študentská vodácka akadémia (Prešov)
  5. Iniciatíva Poď na Dvor – Monumenty z ruin (Košice)
  6. OZ Za krajšiu Polhoru – Svätojánska noc (Nová Polhora) 

Už teraz sa tešíme na realizáciu skvelých a prospešných nápadov, ktoré pozitívne ovplyvnia život v regióne.