Chcete sa naučiť čítať myšlienky?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

V rámci programu KROK VPRED organizujeme 26. mája 2014 tréning Odhaľovanie reči tela.

Jednodňové školenie – praktický tréning je určený pre neziskové organizácie a aktivistov, ktorí majú záujem viac sa dozvedieť o reči tela a zlepšiť svoju neverbálnu komunikáciu.

Cieľom tréningu je poskytnúť informácie a praktické rady o rôznych spôsoboch reči tela, o budovaní vhodného osobného imidžu, o pozitívne a negatívne vnímaných znakoch aj o čítaní myšlienok :).

Tréning bude viesť Rastislav Sabatula, ktorý sa ako tréner a konzultant profesionálne venuje vzdelávaniu už od roku 2001. Odvtedy úspešne spolupracoval s viacerými firmami aj neziskovými organizáciami, vrátane významných nadnárodných spoločností.

Prihlášky prijímame do 21. mája 2014. Tréning sa koná 26. mája 2014 v budove CASSOFIN, a. s. od 9.00 do 17.00 hod.
Vložný poplatok je 12 EUR.

Tréning je súčasťou programu KROK VPRED – Program rozvoja neziskových organizácií.

 

Informácie pre žiadateľov

Prihláška na tréning

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.