Ďalšia výzva pre aktívnych východniarov.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Grantový program Getrag pre región je financovaný z Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.                                                                             

Nadačný fond Getrag spravovaný Karpatskou nadáciou otvoril 3. ročník grantového programu Getrag pre región. O podporu verejne prospešných rozvojových projektov sa môžu uchádzať neziskové organizácie ale aj aktívne neformálne skupiny z košického a prešovského kraja.

Program Getrag pre región podporí projektové zámery neziskových organizácií v oblasti bezpečnosti, mobility, environmentálneho vzdelávania, rozvoja a zodpovednosti u detí a mládeže.  V rámci výzvy 2017 bude prerozdelených  15 000 EUR.

V minulom roku pribudli vďaka programu v našom regióne 2 oddychové zóny, 2 komunitné záhrady a 4 komunity zrealizovali svoje plány na rozvoj voľnočasových aktivít. Ak máte aj vy nápad a chýbajú vám prostriedky na jeho realizáciu, neváhajte využiť túto príležitosť.

Karpatská nadácia prijíma žiadosti o podporu do 15. januára 2018.

Výzva_Getrag pre región_2018

Projektové žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky tu: www.granty.karpatskanadacia.sk

Bližšie informácie vám poskytne:

Mgr. Tomáš Török,

Manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk

tel.: 055/622 1152