Collegium Myssle – Klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Matúš Lukáč, zamestnanec firmy T-Systems Slovakia a aktivista zo združenia Collegium Myssle – Klub priateľov archeologického výskumu v Nižnej Myšli vidí tajomstvo úspechu ich projektu z roku 2015 pod názvom „Vstúpte do doby bronzovej – rekonštrukcia vstupnej brány do opevnenej osady I.“ v nadšení členov združenia pre „genia loci“. Ich cieľom bolo atraktívnou formou sprístupniť výsledky archeologického výskumu prebiehajúceho v lokalite Várhegy v Nižnej Myšli. Pomocou budovania replík príbytkov a opevnenia, tvorivých dielní, workshopov približili návštevníkom tejto historicky významnej lokality život ľudí doby bronzovej.

Projekt bol podporený z grantového programu „T“ for All. All for „T“ (2015).

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.