DofE

DofE

„Vďaka skúsenosti s DofE som objavila svoju vášeň a navyše som prišla na to, akým smerom sa chcem v budúcnosti uberať.”

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) ročne pomáha viac ako miliónu mladých ľudí po celom svete a je medzinárodne uznávaný na výberových univerzitách a u zamestnávateľov. Založil ho manžel kráľovnej Alžbety II., princ Philip v roku 1956 a funguje v 130 krajinách po celom svete.

Jeho kľúčovými hodnotami sú vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútorná motivácia. Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov dosahujú výsledky v štyroch individuálnych výzvach v oblastiach – šport, talent, dobrovoľníctvo a na záver uplatnia svoje skúsenosti na dobrodružnej expedícii.

Na Slovensku bolo počas prvých ôsmych rokov programu vyškolených 1 524 učiteľov a pracovníkov s mládežou, 926 ľudí si prešlo školením Vedúcich programu DofE. Stali sa tak sprievodcami mladých ľudí a motivovali ich k tomu, aby si stanovili a dosiahli svoje ciele. Školenie školiteľov a hodnotiteľov dobrodružných expedícií absolvovalo 788 ľudí, ktorí pripravujú mládež na dobrodružné expedície. Od roku 2015 získalo Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu 7 240 mladých ľudí.

DofE systematicky pracuje ročne s vyše tisíckou dobrovoľníkov, zväčša ide o učiteľov a učiteľky zo stredných škôl. Absolvujú vstupné dvojdňové expertné školenia o DofE, zlepšujú svoje organizátorské vlastnosti a stávajú sa súčasťou komunity aktívnych učiteľov. Pravidelne si zlepšujú zručnosti na koordinátorských školeniach či prostredníctvom špeciálnych vzdelávaní a sieťovacích podujatí.

DofE vytvorilo aj niekoľko projektov.

  1. Diamantová cesta je zameraná na manažérske a komunikačné zručnosti manažmentu škôl. V rámci projektu si riaditelia škôl a Miestnych centier vymieňajú skúsenosti z praxe. Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach Zsolt Lukács spomína na program takto: „Modul zameraný na fundraising a narábanie s rozpočtom bol veľmi inšpiratívny a rozhodne sa pokúsime mnohé veci aplikovať do praxe.”
  2. Leaders of Tomorrow zase pomáha mladým v zamestnaní. Vďaka projektu prichádzajú do kontaktu so skúsenými ľuďmi z biznisu, ktorých sa každoročne zapojí do programu takmer 100.

Kľúčovým partnerom pre rozvoj programu na Slovensku od jeho vzniku je Karpatská nadácia. Vďaka dlhodobej podpore od roku 2015 prispela
k rozšíreniu programu najmä na východnom Slovensku – jeho etablovaní na školách, pri rozvoji partnerstiev so samosprávami či firmami v regióne.

DofE je overeným rozvojovým nástrojom pri formovaní dnešnej mládeže.

Foto: archív DofE