Gazdujme rozumne.

Aktivity projektu finančnej gramotnosti sú v plnom prúde.

V týchto dňoch naplno prebiehajú aktivity projektu Gazdujme rozumne: na Gymnáziu Jána Amosa Komenského a v mestských častiach v Košiciach sa konajú skupinové stretnutia aj individuálne poradenstvo s cieľom zlepšiť hospodárenie jednotlivcov aj rodín.

Zámerom projektu je prispieť k zvyšovaniu finančnej a spotrebiteľskej gramotnosti mladých ľudí aj dospelých na východnom Slovensku. Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia, seniori a produktívni občania, najmä rodičia na rodičovskej dovolenke, rodiny s nízkym príjmom, pracovníci a dobrovoľníci neziskových organizácií žijúci na východnom Slovensku.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva financií SR.