Konala sa piata Karpatská vandrovka!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia zorganizovala piaty ročník darcovského pochodu pre lepšie východné Slovensko.

Karpatská vandrovka, 50-kilometrový vytrvalostný darcovský pochod, je športová výzva, dobrodružstvo s kamarátmi aj dobrý pocit z podpory dobrých vecí na východnom Slovensku. Vandrovka vedie po lesných cestách po hrebeni Volovských vrchov z Kúpeľov Štós na Horný Bankov.

Piaty ročník vandrovky sa konal v sobotu 20. septembra 2014 so začiatkom o 5.00 hod. Tento rok na trasu nastúpilo rekordných 62 účastníkov.

Karpatská vandrovka je darcovský pochod: každý účastník Karpatskej vandrovky daruje alebo získa do Fondu Karpatskej vandrovky sumu 100 EUR. Všetky darované peniaze vo Fonde sú použité na podporu užitočných projektov na východnom Slovensku.
Z tohto ročníka pribudne do Fondu Karpatskej vandrovky 6 200 EUR. Grantový program Fondu Karpatskej vandrovky bude otvorený koncom roka 2014. O tom, ktoré projekty podporu získajú, rozhodnú samotní darcovia. V predchádzajúcich štyroch ročníkoch Karpatskej vandrovky Fond prerozdelil na podporu projektov 10 160 EUR.

Všetko o vandrovke nájdete na www.karpatskavandrovka.sk. Karpatská vandrovka 2015 sa bude konať 19. septembra 2015. Tešíme sa na vás! 🙂

 

 

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.