Hľadáme koordinátora/ku vzdelávania

Koordinátor/ka vzdelávania bude zodpovedať za realizáciu vzdelávacích aktivít programu Spolu pre deti (školení, mentoringu a konferencie) pre zástupcov samospráv, pedagógov a iných relevantných pracovníkov pracujúcich s deťmi vo veku od 0 do 10 rokov v rámci celého Slovenska.

Cieľom programu SPOLU PRE DETI je posilniť inklúziu a prístup k vzdelávaniu od raného detstva. Zohľadňujeme pritom špecifické potreby detí a chceme im umožniť čo najlepšie podmienky na vzdelávanie a rozvoj ich potenciálu, nech pochádzajú z akéhokoľvek prostredia a nachádzajú sa v akejkoľvek životnej situácii. Dôraz pri tom kladieme na deti utečencov z Ukrajiny na Slovensku.

Program poskytuje finančnú podporu a príležitosti na rozvoj odborných vedomostí v oblasti starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve a inkluzívneho vzdelávania, zohľadňujúc špecifické potreby detí – utečencov. Program realizujeme v partnerstve s UNICEF.

Hľadáme človeka,  ktorý:

 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi práce Karpatskej nadácie,
 • bude aktívny člen tímu pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými skúsenosťami a nápadmi,
 • rozumie problematike inkluzívneho vzdelávania,
 • má event manažment v malíčku a má rád nové výzvy,
 • je komunikatívny a schopný argumentovať i presvedčiť,
 • je flexibilný, schopný adaptovať sa a samostatne nájsť riešenia na problémy,
 • je schopný doťahovať veci, má zmysel pre zodpovednosť, termíny a kvalitný výsledok,
 • má silnú osobnú integritu, rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí,
 • má rád Slovensko a verí, že je to dobré miesto pre život.

Požadované skúsenosti, vedomosti a zručnosti:

 1. Skúsenosť s manažovaním komplexným vzdelávacích podujatí/projektov, ideálne vo sfére vzdelávania – od plánovania, cez kompletnú realizáciu až po uzatvorenie/reportovanie.
 2. Vzdelanie min. 1. stupňa VŠ v relevantnom odbore.
 3. Silný osobný záujem o tému inkluzívneho vzdelávania a jeho zmien.
 4. Schopnosť efektívne pracovať samostatne ako aj v tíme.
 5. Skvelé komunikačné zručnosti – písomné aj verbálne.
 6. Silný time-manažment a organizačné zručnosti – zorganizovať viacero aktivít paralelne je hračkou.
 7. Manažment projektového rozpočtu.
 8. Dobré IT zručnosti (vyššia užívateľská úroveň bežných nástrojov MS Office a MS Office 365).
 9. Výborná znalosť slovenského a anglického jazyka.
 10. Výhodou je vodičský preukaz a vlastné vozidlo.

Náplň práce počas roka 2023 zahŕňa:

 • podieľanie sa na tvorbe plánov vzdelávacích aktivít programu SPOLU PRE DETI v spolupráci s tímom v Karpatskej nadácie a UNICEF,
 • organizácia dvoch tematicky odlišných vzdelávacích aktivít v 8 krajských mestách na Slovensku a 1 až 2 krátkych webinárov,
 • koordinácia mentoringového programu, vrátane náboru mentorov a supervízie procesu mentorovania,
 • organizácia záverečnej konferencie programu SPOLU PRE DETI,
 • spolupráca na komunikácii vzdelávacích aktivít v úzkej súčinnosti s komunikačným a PR tímom Karpatskej nadácie a UNICEF,
 • monitoring indikátorov a príprava podkladov pre správy.

Podmienky:

Termín nástupu: február/marec 2023

Ponúkaná odmena: 1200-1300 eur mesačne na mandátnu zmluvu

Druh spolupráce: mandátna zmluva do 31. 12. 2023

Rozsah spolupráce: cca. 120 až 140 hodín mesačne

Miesto práce: práca z kancelárie v Košiciach/homeoffice + pracovné cesty po celom Slovensku

Výhody:

 • možnosť podieľať sa na jedinečnom programe, ktorého cieľom je systémovo posilniť inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve na Slovensku,
 • zmysluplná a kreatívna práca s možnosťou realizovať vlastné nápady,
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi aj prestížnymi partnermi,
 • flexibilita pri práci a plánovaní vlastného času,
 • priateľské a otvorené pracovné prostredie,
 • zaujímavé team-buildingy a neformálne stretnutia s tímom.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 29. januára 2023:

 1. Motivačný list v slovenskom jazyku opisujúci doterajšie relevantné skúsenosti a čo ponúkate (max. 1 strana)
 2. Štruktúrovaný životopis v slovenskom alebo anglickom jazyku
 3. Krátku úvahu v anglickom jazyku na tému: „Kľúčové oblasti inkluzívneho vzdelávania, na ktoré sa je potrebné zamerať, aby mali všetky deti na Slovensku prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál.“

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: adriana.petruskova@karpatskanadacia.sk do 29. 1. 2023 (predmet mejlu – Koordinátor vzdelávania pre program SPOLU PRE DETI).

Predpokladaný termín konania pohovorov je 3. februára 2023.

Poznámka:
Kandidát/ka bude pracovať v malom tíme v mimovládnej neziskovej organizácii, kde sa vyžaduje, aby jednotlivé pozície pokrývali viacero oblastí práce a boli schopné zvládať multitasking. Súčasne sa vyžaduje vysoká miera kreativity, flexibility a schopnosť samostatnej, ale aj tímovej práce.

Práca nie je vhodná pre absolventa a je vhodná pre kandidátov/kandidátky so sociálnymi cítením a filantropickým duchom.