Týchto 11 projektov podporíme cez grantový program Školy budúcnosti

Grantový program Školy budúcnosti podporí 10 inovatívnych základných škôl a organizácií a 1 učiteľku, ktorá svojich žiakov učí kreatívnym spôsobom.

Cieľom programu je pomôcť základným školám a učiteľom/učiteľkám v tom, aby preberali nové trendy vo vzdelávaní, skúšali nové prístupy, inovácie, tvorivo pristupovali k vyučovaniu. Aby žiakov viedli k rozvíjaniu kritického myslenia, komunikačných, argumentačných či digitálnych zručností. Aby v nich budovali zručnosti dôležité pre život v 21. storočí, ale aj zodpovedný prístup k vzdelávaniu.

Do programu Školy budúcnosti prišlo 56 žiadostí, odborná komisia vybrala týchto 11 projektov:

 1. Základná škola J. A. Komenského 1, Michalovce – Online priestor
 2. Základná škola Pionierov 1, Rožňava – Učíme sa s LISOU, učíme sa radi
 3. Spojená škola Vojenská 13, Košice – Spolu v záhrade
 4. Základná škola Kudlovská 11, Humenné – Numicon matematika
 5. OZ Anjelský dotyk – Interaktívnou podlahou k skvalitneniu života detí v CDR (Sečovce)
 6. Základná škola Sídlisko II, Vranov nad Topľou – Žiaci pre žiakov
 7.  OZ Nie sme sami – Záhrada, ktorá učí (Prešov)
 8.  OZ Zábavné momenty – Učím sa byť zodpovedný (Vojčice)
 9. Základná škola Gemerská 2, Košice – Spoznaj kúzlo
 10. RZ pri Gymnáziu Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou – Matematické prechádzky v Moldave nad Bodvou
 11. učiteľka Jana Marcinová, Špeciálna základná škola, Sečovce – Dramatizácia

Program realizujeme s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, vďaka tejto spolupráci medzi projekty prerozdelíme 20 000 eur.