Správna rada

PhDr. Rastislav Puchala, PhD. : Predseda Správnej rady
Rastislav Puchala
Director, KPMG in Slovakia, Košice
Board Chair
Ing. Pavel Jireček :
Pavel Jireček
Vice President Human Resources,
T-Systems Slovakia s. r. o., Košice
Pavol Ceľuch :
Pavol Ceľuch
Mayor, Sveržov
Mgr. Elena Petrášková, LL.M :
Mgr. Elena Petrášková, LL.M
Vice President Management Services and Administration,
U. S. Steel Košice, s. r. o.
Ing. Peter Malík :
Ing. Peter Malík
Managing Director, Erste Group Immorent Slovakia s. r. o., Bratislava
JUDr. Vazil Hudák : Čestný člen Správnej rady
JUDr. Vazil Hudák
State Secretary of the Slovak Ministry of Finance
Honorary Member of the Board of Directors

Kancelária

Katarína Minárová : PR a komunikácia
Katarína Minárová
Director
August 1, 2014 – June 30, 2015
katarina.minarova@karpatskanadacia.sk
Mgr. Mária Biľová :  Programová manažérka
Mária Biľová
Manažérka grantových programov
maria.bilova@karpatskanadacia.sk
Mgr. Barbara Kollárová : Projektová manažérka
Barbara Kollárová
Projektová manažérka
barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk
Ing. Judita Besenyiová : Projektová asistentka
Judita Besenyiová
Projektová asistentka
judita.besenyiova@karpatskanadacia.sk
Mgr. Tomáš Török : Programový manažér
Tomáš Török
Programový manažér
tomas.torok@karpatskanadacia.sk
Barbara Šoltészová : Financial Manager
Barbara Šoltészová
Finančná manažérka
barbara.solteszova@karpatskanadacia.sk
Laura Dittel : Riaditeľka
Laura Dittel
Riaditeľka
od 1. augusta 2014 do 30. júna 2015 na zahraničnom študijnom pobyte
laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Taras Kapraľ : Dobrovoľník / IT podpora
Taras Kapraľ
Dobrovoľník / IT podpora
taras@karpatskanadacia.sk