Lunchseminár Leadership 2.0.

Pozývame vás na lunchseminár, ktorý organizuje PDCS – Partners for Democratic Change Slovakia v spolupráci s Karpatskou nadáciou.

Témami lunchseminára je vedenie ľudí a najnovšie trendy v tejto oblasti. Úvodné slovo do diskusie prednesie Dušan Ondrušek z PDCS.

Môže byť aj hĺbavý introvert s nevýrazným hlasom dobrým lídrom?

Ako posledné roky mení predstava o ideálnom lídrovi – čo je „followership“, transakčné a transformačné vedenie?

V čom spočíva situačný lídership?

Čo funguje vo vedení ľudí z generácie X, generácie Y a generácie Z?

Opíšeme dobré príklady efektívnej stratégie vo vedení ľudí a pomocou mini-testu odhalíme vlastný líderský štýl.

 

Stretnutie sa koná v rámci programu Aktívni občania všade v piatok 30. 1. 2015 od 12:30 do 14:40 v Košiciach, Letná 27 (budova Cassofin).

Prihlásiť sa môžete mailom na maria.bilova@karpatskanadacia.sk alebo na 0907 027 833 najneskôr do 29. 1. 2015.

 

Viac informácií o seminári nájdete tu.