Informačné semináre k prvým výzvam ACF Slovakia

Pozývame Vás na sériu informačných seminárov k vyhláseným prvým výzvam programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý implementujeme spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

Na seminároch poskytneme informácie k výzvam vyhlásených 22. októbra 2018 v piatich témach programu:

  • Občianska participácia;
  • Obhajoba verejných záujmov;
  • Ľudské práva;
  • Zraniteľné skupiny;
  • Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Cieľom seminárov je uvedenie priorít jednotlivých oblastí podpory, predstavenie dokumentov zverejnených v rámci výziev, a upozornenie na možnosti bilaterálnej spolupráce.

Na informačné semináre sa prosím registrujte cez elektronické registračné formuláre!

Miesta, termíny a časy konania seminárov sú nasledovné:

Košice

Univerzitný vedecký park TECHNICOM
Zasadacia miestnosť 001-002
Němcovej 5, 042 00 Košice
08. 11. 2018 o 10:00 – 13:00

Registrácia tu

Banská Bystrica
AULA UMB
Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica
12. 11. 2018 o 12:30 – 15:30

Registrácia tu

Bratislava
Pistoriho palác
Štefánikova 25, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
13. 11. 2018 o 10:00 – 13:00

Registrácia tu

Tešíme sa na Vás!