Svetlá, kamera, inklúzia! Spolu pre deti a Kino Úsmev priniesli radosť deťom zo znevýhodnených skupín pomocou filmu

Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník inkluzívneho tábora pre deti zo znevýhodnených komunít. Tábor zameraný na tvorbu filmov ponúkol deťom neopakovateľný zážitok plný kreativity a spolupráce.

Inkluzívny tábor je miestom, ktoré prepája deti z najrôznejších prostredí. Prostredníctvom filmových techník vytvárajú spoločný projekt. V tábore sa stretlo 41 slovenských, rómskych a ukrajinských detí a detí so zdravotným znevýhodnením či rôznorodými potrebami. Cieľom bolo vytvoriť prostredie, kde sa mohli vzájomne spoznávať pri filmovej tvorbe.

Pozrite si reportáž, ktorú deti pripravili s organizátormi a lektormi:

Na začiatku tábora sa deti naučili pesničku, ktorú spoločne zaspievali v rómskom, ukrajinskom a slovenskom jazyku. Počas celého tábora pracovali na tvorbe videoklipu k tejto piesni a slávnostne ho premietali v posledný deň tábora. Deti, ich rodičia a blízki, mohli vidieť vlastnú tvorbu na veľkom plátne ako na naozajstnej filmovej premiére.

Videoklip, ktorý deti vytvorili si môžete pozrieť nižšie: 

Počas celého tábora deti viedla trojica lektorov zo Slovenska, Ukrajiny aj Českej republiky, ktorí tiež prispeli k spoznávaniu iných kultúr. Najmä vďaka nim mali deti možnosť získať výnimočné skúsenosti v oblasti tvorby filmov a použitia rôznych tvorivých techník.

Cieľom tábora bolo, aby sa deti mohli priamo priblížiť komunitám, ktoré na Slovensku žijú a aby mohli svoje skúsenosti ďalej spracovať prostredníctvom filmového umenia. Touto hravou formou totiž dochádza k rozvoju citlivosti detí a ich schopnosti vnímať rôzne zraniteľné skupiny v spoločnosti. Vďaka inkluzívnemu táboru mali deti príležitosť rozvíjať sa nielen kreatívne, ale aj emocionálne a sociálne, vytvárajúc tak pevný základ pre ich budúcnosť a vnímanie inakosti medzi nami.

Video o tom, ako tábor vnímali deti, organizátori a lektori, si môžete pozrieť nižšie. (Za video ďakujeme Marekovi Molnárovi)

Mnoho detí, najmä z marginalizovaných komunít, sa na rôzne letné tábory z dôvodu ich vysokej finančnej náročnosti nikdy nedostane. Tento tábor bol pre všetky deti bezplatný aj vďaka podpore nášho grantového programu Spolu pre deti, ktorý sme vytvorili v spolupráci s organizáciou UNICEF.