V grantovom programe Školy budúcnosti podporíme týchto 10 projektov

Vojny, zhoršujúca sa klimatická kríza či záplava hoaxov a dezinformácií v online priestore výrazne ovplyvňujú náš spôsob života, zdravie a prírodné okolie. Prognózy nie sú pozitívne a keď sa spoločnosť nezameria na riešenie týchto kríz či ich následkov, budúce generácie čaká neľahká doba. Aj preto Karpatská nadácia v spolupráci Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vytvorili program Školy budúcnosti a zamerali sa na vzdelávanie budúcich generácií. 

Chceme pomôcť deťom pripraviť sa na život vo svete plnom výziev a inovácií. Vo svete, v ktorom potrebujú rozvinuté kritické myslenie, dobré digitálne zručnosti, či zmysel pre zodpovednosť nielen voči sebe, ale i okoliu. Tento ročník programu sa preto zameral na na rozvoj kritického myslenia, schopnosť rozpoznávať dezinformácie a hoaxy, vzdelávanie informačno-komunikačných technológií, zodpovedný a spravodlivý rozvoj digitálnych zručností a budovanie zodpovedného prístupu k životu.

Na grantovú výzvu zareagovalo 56 projektov, 20 000 eur sa prerozdelíme medzi týchto desať: 

  1. Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – LEGO robotika v ČSAčke 
  2. Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce – Ľahšie a zábavnejšie vzdelávanie 
  3. Základná škola, Važecká 11, Prešov – Debatný klub 
  4. Základná škola, J. A. Komenského 1, Michalovce – Oáza zelene 
  5. Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice – Učíme sa myslieť kriticky 
  6. Základná škola v Marhani – Zdravie v digitálnom veku
  7. Základná škola Komenského 2, Svit – Swap ako cesta k zodpovednej móde
  8. Základná škola Košická Belá 235 – Nedáme sa oklamať 
  9. Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce – MICRO:BIT interaktívna výučba na ZŠ
  10. Autistické centrum Rubikon, n. o. – Po stopách pravdy (Košice)