ITrampolína pre všetkých (IT4ALL)

Trvanie projektu: október 3, 2016 – august 2, 2018

Cieľom projektu je posilniť zamestnateľnosť a inklúziu ľudí so znevýhodnením (telesné postihnutie, sociálne znevýhodnenie) a prostredníctvom inovatívneho modelu Centra pre rozvoj im pomôcť pri integrácii do pracovného trhu. Model bude vypracovaný a implementovaný v rámci verejno-súkromného partnerstva a medzinárodnej výmeny skúseností.

Výstupy projektu: Model Centra pre individuálny rozvoj pozostávajúceho z 2 nástrojov:

  • VPAC (Vocational Potential Assessment Center) – Hodnotiace centrum
  • EDC (Elevator Development Center) – Centrum pre rozvoj

Partneri projektu:

Karpatská nadácia, (KN), Slovensko, www.karpatskanadacia.sk
T-Systems Slovakia, Slovensko, www.t-systems.sk
ZOM Prešov, Slovensko , www.zompresov.sk
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands Gemeinnutziger EV (CJD), Nemecko, www.cjd.de
IT Services Hungary, (IT SH), Maďarsko, www.it-services.hu

Čítaj viac

Print