Vianoce a koniec roka v Karpatskej nadácii

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

fb3

V čase od 23.12.2016 do 2.1.2017 bude kancelária Karpatskej nadácie zatvorená.

Tešíme sa na Vás v roku 2017!

Tím Karpatskej nadácie

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.