Kancelária nadácie zavretá počas sviatkov.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Karpatská nadácia oznamuje, že počas Vianočných sviatkov a novoročných voľných dní bude kancelária nadácie zavretá od 22. decembra 2015 do 4. januára 2016.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.