Záchrana života

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Jednou zo úloh OZ Resuscitácia je učiť zachraňovať život.

Jednou zo úloh OZ Resuscitácia je učiť zachraňovať život. Aktívni lekári, zdravotníci aj dobrovoľníci z Prešova pripravili sériu podujatí pre verejnosť, na ktorých prezentovali základné techniky prvej pomoci pri záchrane života človeka. Okrem toho zorganizovali a mediálne spropagovali akcie darovania krvi na Hlavnej ulici v Prešove a pri príležitosti Študentskej kvapky krvi. V rámci projektu bola aktualizovaná a vytlačená Kartičku prvej pomoci, určená pre každého. Kartička poskytuje prehľadný postup, ako sa zachovať, ak je potrebné zachrániť ľudský život a poskytnúť prvú pomoc. Kartičku rozdávali ľuďom v Prešove a blízkom okolí. Kartička života by nemala chýbať v žiadnej kabelke či peňaženke.

Realizátorom projektu bolo OZ Resuscitácia. Projekt bol z Fondu Karpatskej vandrovky.