Záchrana života

Jednou zo úloh OZ Resuscitácia je učiť zachraňovať život.

Jednou zo úloh OZ Resuscitácia je učiť zachraňovať život. Aktívni lekári, zdravotníci aj dobrovoľníci z Prešova pripravili sériu podujatí pre verejnosť, na ktorých prezentovali základné techniky prvej pomoci pri záchrane života človeka. Okrem toho zorganizovali a mediálne spropagovali akcie darovania krvi na Hlavnej ulici v Prešove a pri príležitosti Študentskej kvapky krvi. V rámci projektu bola aktualizovaná a vytlačená Kartičku prvej pomoci, určená pre každého. Kartička poskytuje prehľadný postup, ako sa zachovať, ak je potrebné zachrániť ľudský život a poskytnúť prvú pomoc. Kartičku rozdávali ľuďom v Prešove a blízkom okolí. Kartička života by nemala chýbať v žiadnej kabelke či peňaženke.

Realizátorom projektu bolo OZ Resuscitácia. Projekt bol z Fondu Karpatskej vandrovky.