Konferencia Mladí a kreatívni: Robme veci inak!

Karpatská nadácia v spolupráci s partnermi projektu Generation 2020 organizuje konferenciu o tom, aké miesto má kreativita v živote mladého človeka.

Konferencia sa koná v rámci projektu Generation 2020 a jej cieľom je vyzdvihnúť úlohu kreativity v praktickom živote a ilustrovať, ako pomáha rozvíjať mesto či región. Na konferencii budeme hovoriť o motivovaní mladých ľudí, aby využívali svoj tvorivý potenciál v bežnom živote aj v práci. Naši zahraniční partneri ich budú inšpirovať dobrými príkladmi mládežníckych iniciatív v ich krajinách.

Konferencia sa koná v utorok 24. novembra 2015 v čase od 9.00 do 16.00 hod. v Štúdiu WOONT na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Registrovať sa môžete na http://goo.gl/forms/yz2YUg92nu

Jazyk konferencie: anglický (s tlmočením do slovenského).
Účasť na konferencii je bezplatná.

Konferenciu organizujeme v spolupráci s partnermi projektu, Creative Industry Košice, Karpatskou nadáciou Ukrajina a Basen, Nórsko.


Konferencia a projekt Generation 2020 sú financované z Nórskych fondov a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08.

Norway+Grants+-+JPG o299_1644_b

Mladi_kreativni_konferencia_pozvanka_final