Krízový fond – prihláška

Krízový fond – prihláška

Stručne rozpíšte jednotlivé položky.