Krízový fond – prihláška

Krízový fond – prihláška

V čom bude hlavný efekt/dopad aktivít (aký konkrétny problém v súvislosti s krízovou situáciou riešite, na akú výzvu reagujete a pod.)?

Zahŕňa Váš projekt aj vzdelávanie zraniteľných či znevýhodnených skupín?

Stručne rozpíšte jednotlivé položky.