Krízový fond – prihláška

Krízový fond – prihláška

V čom bude hlavný efekt/dopad aktivít (aký konkrétny problém v súvislosti s krízovou situáciou riešite, na akú výzvu reagujete a pod.)?

Zahŕňa Váš projekt aj vzdelávanie zraniteľných či znevýhodnených skupín?

Stručne rozpíšte jednotlivé položky.

Máme radi Ukrajinu – prispej na pomoc utečencom z Ukrajiny

Tvoj dar pomôže riešiť akútne potreby Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí utekajú pred vojnovým konfliktom. Pomôžeš zabezpečiť základné životné potreby, právnu, sociálnu a psychologickú pomoc. Umožníš, aby si našli prácu, deťom vzdelávať sa a mohli žiť čo najplnohodnotnejší život.

Prispej na našu výzvu Máme radi Ukrajinu a podpor prácu organizácií na východnom Slovensku, ktoré priamo pomáhajú ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny na naše územie.